Записи

Mercy on me
Изпълнява Флория Цанкова ,2009
Neh nah nah
Изпълнява Флория Цанкова ,2009
Shakadam
Изпълнява Флория Цанкова ,2009
Somethink About Us
Изпълнява Флория Цанкова ,2009
Ладо ле
Музика Ст. Димитров, текст З. Петров Изпълнява Upstream Voices ,2009
Влюбеният джаз
Музика и текст Ал. Събев Изпълнява Флория Цанкова ,2009
Candyman
Изпълнява Upstream Voices Стела, Флория, Илина, Венера. Христина ,2010
Ден без любов
Музика и аранжимент Валери Костов, текст Пл. Бочев Изпълнява Флория Цанкова, 2011
Hit the road Jack
аранжимент Валери Костов Изпълнява Яна Димитрова , 2011