Записи

Нека сме различни
Музика Р. Бояджиев, текст Д. Кузманова Изпълнява Г. Ботева 2016
Шесто чувство
Музика Н. Андреев, текст В. Николаев Изпълнява Upstream Voices Diamonds: Гала, Симона, Антония, Инна, Денислав 2016
Big time
Изпълнява Гала Ботева , 2015
Feeling good
Изпълнява Иван Димитров, 2016
Je t’aime
Изпълнява Траяна Цанкова, 2015
Listen
Изпълнява Симона Захариева, 2015
And I’m telling You
Изпълнява Ралица Христова 2016
Show me how You Burlesque
Изпълнява Флория Цанкова, 2014
Да съм слънчево момиче
Музика и аранжимент Валери Костов, текст П. Дубарова Изпълнява Яна Димитрова, беквокали Траяна, Сияна, Стилияна 2013