Записи

За нежност
Музика К. Цеков, текст Ж. Шопова Изпълнява квартет Upstream Voices: Флория, Илина, Венера, Христина , 2014
Близо
Муз. Е. Джонсън, текст Г. Турийска Изпълнява Upstream Voices: Флория, Илина, Венера, Христина , 2014
DNA
Изпълнява Upstream Voices: Флория, Илина, Венера, Христина , 2014
Going no where
Изпълнява трио Галакси: Гала, Кристияна, Симона, 2016
Little me
Изпълнява квартет Upstream Voices: Флория, Илина, Венера, Христина , 2014
Старата любов
Муз. Ст. Димитров, текст Б. Карадочева Изпълнява трио Сияна, Иван, Стилияна, 2016
Survivor
Изпълнява Трио Галакси: Гала, Кристияна, Симона, 2016
We are Young
Изпълнява Upstream Voices Junior: Яна, Траяна, Сияна, Стилияна, 2013
Ain’t no other man
Изпълнява Upstream Voices Diamonds: Гала, Симона, Антония, Инна, Денислав 2016